Πρόσκληση σε Συνέλευση Μελών του Σωματείου: Συγκεντρωτική για όλα τα Παραρτήματα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ prolipsiworkers@gmail.com 21/11/2018   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)   Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε σε Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου, με τα εξής Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1). Ενημέρωση για το θεσμικό. 2). Ζητήματα δεοντολογίας και τήρησης αποφάσεων…

Πρόσκληση σε Συνέλευση Μελών του Σωματείου: Παραρτήματα Αττικής

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ prolipsiworkers@gmail.com 16/11/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε σε Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου, με τα εξής Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1). Ενημέρωση για το θεσμικό. 2). Ζητήματα δεοντολογίας και τήρησης αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων…

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (Απρίλιος-Μάιος 2018)

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ prolipsiworkers@gmail.com  07/05/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (Απρίλιος-Μάιος 2018)  Το Σωματείο των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας πραγματοποίησε Συνελεύσεις των Μελών του Σωματείου, από τις 18/04/2018 έως τις 04/05/2018, με τα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας…

Υπενθύμιση: Συνέλευση Μελών του Σωματείου – Συγκεντρωτικό όλων των Παραρτημάτων

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ prolipsiworkers@gmail.com Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι, Υπενθυμίζουμε ότι μέσα στον Απρίλιο πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου, σύμφωνα με τις προσκλήσεις που έχουν δημοσιευτεί ήδη και με τα εξής Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1). Συζήτηση εξελίξεων γύρω από το θεσμικό ζήτημα των Κέντρων Πρόληψης – Προώθηση…

Πρόσκληση σε Συνέλευση Μελών του Σωματείου: Παραρτήματα Αιγαίου, Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ prolipsiworkers@gmail.com 04/04/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε σε Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου, με τα εξής Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1). Συζήτηση εξελίξεων γύρω από το θεσμικό…