Ορισμός εκπροσώπων στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών

Σχόλιο ιστολογίου: Με την Απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας τροποποιείται η συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, με συμμετοχή σε αυτήν των εκπροσώπων της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας βάσει του άρθρου 50 του Νόμου 4139/2013. Οι εκπρόσωποι είναι Μέλη…