1η δόση επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών για το 2018 (με καθυστέρηση 3 μηνών)

_ Σχόλιο ιστολόγου: Βάσει της επταετούς κεντρικής Προγραμματικής Σύμβασης (2014-2020) η 1η δόση του Υπουργείου Εσωτερικών έπρεπε να καταβληθεί τον Ιανουάριο του 2018. Η καθυστέρηση υπήρξε -για μια ακόμα χρονιά- επειδή ο συνεργάτης των Κέντρων Πρόληψης, ο ΟΚΑΝΑ, δεν έστελνε τα στοιχεία που προβλέπεται από την Προγραμματική Σύμβαση – και που τα είχε στη διάθεσή…