Τι γίνονται τα χρήματα για την πλήρωση κενών θέσεων στα Κέντρα Πρόληψης;

Σωματείο_logo_κόκκινο

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
prolipsiworkers@gmail.com

22/05/2017

Δελτίο Τύπου:
Τι γίνονται τα χρήματα για την πλήρωση κενών θέσεων στα Κέντρα Πρόληψης;

Στις 06/04/2017 υπογράφηκε η διμερής προγραμματική σύμβαση συνεργασίας του νεοσυσταθέντος Κέντρου Πρόληψης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά με τον ΟΚΑΝΑ. Με περίσσια εθελοντική δουλειά έχουμε συμβάλλει ως συλλογικότητα στη δημιουργία του Κέντρου Πρόληψης, τιμώντας τη φιλοσοφία της πρόληψης για συμμετοχή στις διεργασίες της κοινότητας, συνεργαζόμενοι με εκπροσώπους τοπικών φορέων και της αυτοδιοίκησης Β΄ και Α΄ βαθμού, και καλύπτοντας κενά που γεννιούνται από τις συνήθεις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του ΟΚΑΝΑ.

Γι’ αυτό καλωσορίζουμε διπλά την τυπική έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, την κοινωνία δεν ενδιαφέρει τόσο ποιος συντέλεσε στο στήσιμο ενός Κέντρου Πρόληψης όσο το να λειτουργήσει και να προσφέρει. Και το Κέντρο Πρόληψης Πειραιά δεν λειτουργεί στην ουσία, αφού δεν είναι στελεχωμένο. Επιπλέον, τουλάχιστον 15-20 Κέντρα Πρόληψης ακόμα υπολειτουργούν, επειδή οι κενές θέσεις τους δεν καλύπτονται. Ας διερευνήσουμε ποιος ευθύνεται για αυτό.

Με ενέργειες του Σωματείου μας είχε εκδοθεί το ΦΕΚ Β΄ 1814 (21/06/2016) που ενέκρινε την κάλυψη 26 θέσεων σε Κέντρα Πρόληψης. Οι 11 από τις θέσεις αυτές αφορούσαν το υπό ίδρυση Κέντρο Πρόληψης Πειραιά. Οι υπόλοιπες θέσεις αφορούσαν ως επί το πλείστον την έγκριση προσλήψεων συναδέλφων που είχαν ήδη προσληφθεί σε άλλα Κέντρα Πρόληψης, χωρίς όμως να ακολουθηθούν οι νέες διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα – και από το 2015 καλώς ισχύουν και για τα Κέντρα Πρόληψης. Σημειώνουμε ότι τα περισσότερα ΔΣ εκείνων των Κέντρων Πρόληψης που είχαν προβεί σε τέτοιες προσλήψεις, με το κεφάλι κρυμμένο στην άμμο του ιδεολογήματός τους ότι οι κρατικά επιχορηγούμενες αστικές εταιρείες «είναι ευέλικτες», δεν έκαναν καμία ενέργεια να διορθώσουν, έστω, το λάθος τους. Οπότε, για τους «συναδέλφους-φαντάσματα» χρειάστηκε ξανά να τρέξει το Σωματείο, με μια θετική ανταπόκριση από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. Έτσι, με πολλή γραπτή δουλειά τεκμηρίωσης και πολλές συναντήσεις, αναγκάστηκε στο τέλος να κάνει κάτι και ο επιστημονικός επόπτης, ο ΟΚΑΝΑ, που δεν είχε ενημερώσει καν τα Κέντρα Πρόληψης για τη νέα συνθήκη των προσλήψεων. Με την έκδοση του ΦΕΚ καταφέραμε οι συνάδελφοί μας να γίνουν «ορατοί» στο κράτος ως εργαζόμενοι/ες και να ανοίξουν 11 θέσεις για τη στελέχωση του Κέντρου Πρόληψης Πειραιά.

Εφτάμισι μήνες μετά, τις 03/02/2017 συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, στην οποία συμμετέχει και το Σωματείο μας. Εκεί οι εκπρόσωποί μας ζήτησαν επίσημη ενημέρωση αναφορικά με τις προσλήψεις στο Κέντρο Πρόληψης Πειραιά και σε όλα τα Κέντρα Πρόληψης όπου υπάρχουν κενές θέσεις (υπολογίζουμε γύρω στις 25-40 θέσεις, αν και ποτέ δεν είχαμε ενημέρωση στην Επιτροπή). Οι εκπρόσωποι του ΟΚΑΝΑ ανέφεραν ότι έχει γίνει η καταμέτρηση όλων των κενών θέσεων (δεν είπαν πόσες είναι) και θα σταλεί σχετικό έγγραφο στο Υπουργείο Υγείας «τις επόμενες μέρες». Ζητήσαμε να προωθηθεί το ίδιο έγγραφο αρμοδίως στην Επιτροπή Παρακολούθησης και οι εκπρόσωποι του ΟΚΑΝΑ είπαν πως θα το κάνουν.

Από τότε έχουν περάσει 110 μέρες και δεν έχουμε λάβει το «σχετικό έγγραφο» στην Επιτροπή.

Αξίζει, ακόμα, να σημειωθεί ότι στην προαναφερθείσα συνεδρίαση της Επιτροπής οι εκπρόσωποι του Σωματείου ρώτησαν τους εκπροσώπους του ΟΚΑΝΑ αν έχει διερευνηθεί νομικά η αναμφίβολη ισχύς και για το έτος 2017 της έγκρισης 11 θέσεων στο Κέντρο Πρόληψης Πειραιά, η οποία δόθηκε με το ΦΕΚ του Ιουνίου του έτους 2016. Οι εκπρόσωποι του ΟΚΑΝΑ απάντησαν πως θεωρούν ότι ισχύει και για το 2017, αλλά θα το ελέγξουν ξανά. Το περίεργο είναι ότι, όταν ζητήσαμε να συμπεριληφθεί ο διάλογος αυτός στα πρακτικά της συνεδρίασης, ο ΟΚΑΝΑ διαφώνησε – στείλαμε μάλιστα τη σχετική επιστολή μας 1048/27.03.2017 με την οποία ζητούμε την τοποθέτηση των υπολοίπων παρισταμένων μελών της Επιτροπής (η επιστολή μας δεν έχει απαντηθεί).

Επειδή η κατάσταση είναι απαράδεκτη, ζητούμε από τις ηγεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να ενημερωθούμε αρμοδίως για το σύνολο των κενών θέσεων σε Κέντρα Πρόληψης και ώστε άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσής τους. Τονίζουμε ότι η πλήρωση των κενών θέσεων δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού οι θέσεις αυτές έχουν προϋπολογιστεί στις διμερείς συμβάσεις των Κέντρων Πρόληψης, δηλαδή εμπίπτουν στο ετήσιο ποσό συνολικής επιχορήγησης των δομών (13.000.000€), προβλεπόμενης βάσει του άρθρου 36 του Ν. 4262/2014 και διαχειριζόμενης από τον ΟΚΑΝΑ βάσει των διμερών συμβάσεων. Ζητούμε, συνεπώς, από τις ηγεσίες των Υπουργείων να κάνουν όσα δεν είναι ικανοί να κάνουν οι διάφοροι «παράγοντες» του σημερινού θεσμικού καθεστώτος, που απλώς πασχίζουν επικοινωνιακά να παρουσιάζονται ως «συνιδιοκτήτες» των Κέντρων Πρόληψης (ενώ μάλιστα κάτι τέτοιο δεν ισχύει), από τα τηλεοπτικά πάνελ μέχρι τη Βουλή, με πολλούς διαδρόμους ενδιάμεσα και άλλοτε σε συμμαχία, άλλοτε αλληλοκατηγορούμενοι, ανάλογα με το «τι βολεύει» κάθε φορά.

Μέχρι να λυθεί το ζήτημα του θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης, ώστε να εκλείψουν τέτοια άκομψα παιχνίδια ισχύος που δημιουργούν σύγχυση στις κρατικές υπηρεσίες και σακατεύουν την πρόληψη, η δουλειά στην κοινότητα χρειάζεται τουλάχιστον να συνεχίζεται με τις μίνιμουμ προϋποθέσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, αλλά και νέοι άνθρωποι -άνεργοι μέχρι τώρα- να βρίσκουν δουλειά, εμπλουτίζοντας τις δομές με φρέσκες ιδέες, με υγιή ορμή για προσφορά στον άνθρωπο, με μεράκι, φαντασία και αυταπάρνηση.

Το Δ.Σ. του Σωματείου

Δελτίο Τύπου: Ώρες (πριν την Πρωτομαγιά)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
prolipsiworkers@gmail.com

29/04/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ώρες (πριν την Πρωτομαγιά)

Δεν είναι ώρες για μεγάλα λόγια. Δεν είναι ώρες για «ακτιβισμό» από υποχρέωση.

Αλήθεια, μέχρι πρόσφατα αρκετοί είχαν να «διαλέξουν»: ανάμεσα σε ψόφιες εκδηλώσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς και σε μεταμοντέρνες «εφόδους στην ύπαιθρο».

Τα δύσκολα ερωτήματα κρυμμένα. Στη μια περίπτωση, κάτω από αραχλιασμένα λόγια των «ειδικών» του εργατικού κινήματος. Στην άλλη, μες στην κατανάλωση μιας φύσης-αντικείμενο.

Σε κύκλους προοδευτικούς, ένα καλό μείγμα των δυο περιπτώσεων όχι μόνο δεν θεωρούνταν ότι βλάπτει, παρά σε καθιστούσε και ισορροπημένο.

Όχι πως δεν έσπαγε η ισορροπία αυτή, στις μεγάλες ώρες που ο καημός του λαού έγινε συνάντηση, πλημμύρισε τη χώρα κι έκανε τις καρδιές να φτερουγίσουν.

Σήμερα, όμως, που τα φτερά μίκρυναν πολύ και όλες οι δυνατότητες δείχνουν λιγότερες, κυριαρχεί το «θα μείνω σπίτι». Κατηγορούνται γι’ αυτό οι πάντες και τα πάντα. Εύκολο. Δύσκολο είναι να τεθεί το ερώτημα: «γιατί να πάει ο κόσμος σε μια πορεία τυπική;» Δεν πολυακούγεται. Λείπει. Προέχουν οι απαντήσεις, σε κάνουν να φαίνεσαι εξυπνότερος…

Λείπουν πολλά κι η απουσία είναι μια κραυγή που δεν καλύπτεται όσο κι αν ανέβουν τα βόλιουμ στις ντουντούκες και στα ηχεία. Δεν καλύπτεται ούτε κάτω απ’ τις άχαρες αφίσες για την Εργατική Πρωτομαγιά, στα ίδια γνωστά χρώματα, με τα ίδια γνωστά δημιουργικά και συνθήματα, που δεν λένε τίποτα ενδιαφέρον.

Είναι ώρες γι’ αυτά που λείπουν. Ώρες για μεγάλες ιδέες. Ώρες για μεγάλες αξίες. Ώρες και για μεγάλες παρέες. Από αυτές που δεν φτιάχνονται από υποχρέωση, αλλά από Ανάγκη, Λόγο και Έρωτα.

Σαν και την άνοιξη, που πάλι έρχεται και πάλι μας αργεί.

Κάπου εκεί μέσα, κάπως έτσι, θα ’μαστε κι εμείς. Σε λίγες ώρες. Γυρεύοντας. Δεν διαφέρουμε από πριν. Και δεν είμαστε όπως πρώτα.

Το Δ.Σ. του Σωματείου

Απόσπασμα Πρακτικού Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης

Σωματείο_logo_κόκκινο

Απόσπασμα Πρακτικού Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης

Στην Αθήνα, σήμερα 28/04/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11πμ, στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας (οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθμός 48Β΄), συνήλθαν τα μέλη του Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, ύστερα από πρόσκληση της Διοίκησης και σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου, σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση με θέματα:

1. Απολογισμός Οργάνων του Σωματείου,
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία.

Ως προς το 1ο θέμα, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Συνέλευση ομόφωνα δι’ ανατάσεως της χειρός των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό και τα διοικητικά πεπραγμένα των Οργάνων και απαλλάσσει το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή από κάθε ευθύνη για τα οικονομικά και διοικητικά πεπραγμένα της περιόδου από 20/06/2014 έως 28/04/2017, εγκρίνει δε ομόφωνα τη συνέχιση των εργασιών όλων των Οργάνων κανονικά και πλήρως, εσωτερικά και έναντι τρίτων, έως τη συγκρότηση νέων Οργάνων, που θα προκύψουν από αρχαιρεσίες τις οποίες θα διεξαγάγει Εφορευτική Επιτροπή.

Ως προς το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης, αναγνώστηκαν τα ονόματα των υποψηφίων για την Εφορευτική Επιτροπή και όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη κλήθηκαν και ψήφισαν δι΄ ανατάσεως της χειρός, παρουσία της Δικαστικού Αντιπροσώπου κας. Τσαμπά Αφροδίτης του Ιωάννου, που διορίστηκε με την υπ’ αριθμό 8839/25.04.2017 εντολή του Γενικού Διευθυντή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κου. Ναούμη Χαραλάμπου.

Η δικαστικός αντιπρόσωπος καταμέτρησε τις ψήφους και, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, αποφασίστηκε η λήξη της ψηφοφορίας.

Εκλέχτηκαν μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής οι παρακάτω με ίδιο αριθμό ψήφων:

1. Κουλός Νικόλαος
2. Ευσταθίου Λευκοθέα
3. Φιλιππίδη Ερικέτη-Ιωάννα

Το Δ.Σ. του Σωματείου

Απάντηση σε δημοσίευμα του κ. Βασίλη Βενιζέλου στο «Υγεία360»

Σωματείο_logo_κόκκινο

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
prolipsiworkers@gmail.com

20/04/2017

Δελτίο Τύπου

Απάντηση σε δημοσίευμα του κ. Βασίλη Βενιζέλου στο «Υγεία360»

Τη Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2017, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα «Υγεία360o» άρθρο με τίτλο «Την… κρατικοποίηση των Κέντρων Πρόληψης προωθεί το υπουργείο Υγείας!», το οποίο υπογράφει ο κ. Βασίλης Βενιζέλος.

Στο εν λόγω δημοσίευμα (http://www.ygeia360.gr/health-politics/item/25079-tin-kratikopoiisi-ton-kentron-prolipsis-proothei-to-ypourgeio-ygeias-sigontarei-i-dioikisi-tou-okana), εμφανίζεται αυθαίρετα φωτογραφία από κινητοποίηση του Σωματείου μας, αλιευμένη από το ιστολόγιό μας δίχως άδεια και δίχως καν επικοινωνία του αρθρογράφου με μέλη του Δ.Σ.

Στη βάση των αυθαιρεσιών αυτών χτίζεται μια σεναριολογία δίχως κατονομασία των «πηγών» του αρθρογράφου, κατασκευάζονται εντυπώσεις και, τελικά, αλλοιώνονται οι θέσεις της συλλογικότητάς μας που εκπροσωπεί τους/τις εργαζόμενους/ες των Κέντρων Πρόληψης.

Καταδεικνύοντας την απρέπεια αυτή, ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1). Ως γνωστό, από τον Αύγουστο του 2017 έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας για την επεξεργασία πρότασης συγκρότησης θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, με πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας και κατόπιν διαχρονικών αγώνων της συλλογικότητάς μας για ριζική αλλαγή του σημερινού πλαισίου, δηλαδή για οικοδόμηση της πρόληψης σε θεμέλια εντελώς άλλα από τα «θεμέλια» των αστικών εταιρειών.
2). Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών, της ΕΝ.Π.Ε., της Κ.Ε.Δ.Ε., του Ο.ΚΑ.ΝΑ., της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και του Σωματείου μας – κανενός δε άλλου φορέα, υπαρκτού, ανύπαρκτου ή «ημι-υπαρκτού».
3). Στην ομάδα εργασίας κατατέθηκαν επισήμως προτάσεις τριών φορέων: του Σωματείου μας, της ΚΕΔΕ και του ΟΚΑΝΑ.
4). Η επίσημη πρόταση του Σωματείου μας, η οποία δεν αναφέρεται καν στο άρθρο του κ. Βενιζέλου, αφορά επιγραμματικά: την ίδρυση ενός αυτόνομου, ανεξάρτητου και ενιαίου Φορέα των Κέντρων Πρόληψης, με δημόσιο χαρακτήρα που θα αντικαταστήσει τις 67 αστικές εταιρείες και θα συνεργάζεται με όλους τους άλλους φορείς αντιμετώπισης της εξάρτησης για την καλύτερη δυνατή και πολυφωνική αντιμετώπιση του φαινομένου των εξαρτήσεων.
5). Η πρόταση αυτή υπερψηφίστηκε από τους/τις εργαζόμενους/ες στις Συνελεύσεις Μαρτίου-Απριλίου 2016, σε ποσοστό 84,5%. Υπερψηφίστηκε εκ νέου στις Συνελεύσεις Οκτωβρίου 2016, σε ποσοστό 81,6% – μαζί με την ανάλυσή της, έκτασης 19 σελίδων.
6). Η ψηφισμένη ανάλυση της πρότασής μας κατετέθη στην ομάδα εργασίας ως επίσημη πρόταση των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης.
7). Η τεκμηρίωση της πρότασής μας -έκτασης 178 σελίδων- επίσης κατετέθη επισήμως στην ομάδα εργασίας και είναι ελεύθερα διαθέσιμη, σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου, στο http://www.ideostato.gr/2016/11/e-book.html
8). Όπως καταθέσαμε εγγράφως στην ομάδα εργασίας, διαφωνούμε πλήρως με την πρόταση του ΟΚΑΝΑ, η οποία αφορά συγχώνευσή του με τα Κέντρα Πρόληψης.
9). Όπως καταθέσαμε εγγράφως και τεκμηριωμένα στην ομάδα εργασίας, διαφωνούμε πλήρως με την πρόταση της ΚΕΔΕ, η οποία αφορά τη διατήρηση των αστικών εταιρειών και σύσσωμου του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
10). Από πλευράς των υπολοίπων συμμετεχόντων φορέων δεν κατετέθησαν επίσημες προτάσεις, αλλά απόψεις των εκπροσώπων τους σε ορισμένες περιπτώσεις, ως προς τις οποίες επίσης έχουμε καταθέσει την πλήρη διαφωνία μας εγγράφως και τεκμηριωμένα στην ομάδα εργασίας.

Κατανοούμε πως διάφορα «κέντρα» έχουν κλονιστεί από τη σταθερότητα και τεκμηρίωση των θέσεων του Σωματείου μας για μετεξέλιξη των κρατικοδίαιτων αστικών εταιρειών σε έναν ενιαίο φορέα των Κέντρων Πρόληψης, σύγχρονο, ευέλικτο, διαφανή και δημόσιου χαρακτήρα.

Κατανοούμε την ανησυχία τους για το γεγονός ότι η πρότασή μας αυτή δεν χωράει στο απατηλό δίπολο «κρατικό / μη κρατικό», αλλά διαρθρώνεται με τρόπο ρεαλιστικό γύρω από το όραμα να κάνουμε τη δουλειά μας ως εργαζόμενοι, επιστήμονες και ανήσυχοι πολίτες, με τον άνθρωπο και την κοινότητα σε μια εποχή καθολικής κρίσης και αποσταθεροποίησης.

Περισσότερο απ’ όλα, κατανοούμε την απορία και την ταραχή τους μπρος στο γεγονός ότι αυτός ο αγώνας μας γίνεται με το χαμόγελο στα χείλη και όχι στη σκιά της φοβέρας.

Ας προσπαθήσουν να κατανοήσουν με τη σειρά τους, πως τέτοια «περίεργα φαινόμενα» δεν είναι μεταφυσικά, αλλά απόρροια της δουλειάς μας μες στην κοινωνία επί 20ετία – στη φιλοσοφία της οποίας ευχαρίστως θα τους εκπαιδεύσουμε, εφ’ όσον ποτέ επιθυμήσουν αληθινά να την ανακαλύψουν, πράγμα που προαπαιτεί προβάδισμα της έγνοιας για τον άνθρωπο, την κοινωνία και τη χώρα, στη θέση των ιδιοτελών μικροσυμφερόντων.

Κλείνοντας, ζητούμε:

1). Τη δημοσίευση του παρόντος Δελτίου Τύπου στην ιστοσελίδα «Υγεία360o» με την ανάδειξη «Απάντηση σε άρθρο του κ. Βασίλη Βενιζέλου στο “Υγεία360o”».
2). Την απομάκρυνση της φωτογραφίας κινητοποίησης του Σωματείου μας από το εν λόγω άρθρο του κ. Βασίλη Βενιζέλου, καθότι η αυθαίρετη εμφάνισή της σε αυτό συνιστά απαράδεκτη ύβρι εις βάρος των πολύμορφων αγώνων των εργαζομένων των Κέντρων Πρόληψης για μια νέα πνοή στον χώρο αντιμετώπισης της εξάρτησης, ενώ το άρθρο του κ. Βενιζέλου αναπαράγει τις βαριές οσμές μουχλιασμένων διαδρόμων και στερεμένων «πηγών».
3). Την τοποθέτηση της φωτογραφίας κινητοποίησης του Σωματείου μας στη δημοσίευση της παρούσας απάντησής μας στο «Υγεία360o» με την άδειά μας.

Το Δ.Σ. του Σωματείου

Ανάκτηση του ιστολογίου

Σωματείο_logo_κόκκινο

20 Απρίλη 2017
Πριν λίγες ώρες το ιστολόγιό μας «ανέβηκε» ξανά. Αυτό είναι σπουδαίο, γιατί ένα τεράστιο υλικό 10 χρόνων είχε χαθεί από το μεσημέρι της Τρίτης και, πλέον, ανακτήθηκε.
Το τελευταίο διήμερο στείλαμε δύο μηνύματα στην αγγλική γλώσσα προς τους κεντρικούς διαχειριστές του blogger, όπου φιλοξενούνταν το ιστολόγιό μας που διαγράφηκε αιφνιδιαστικά.
Το πρωί της Τετάρτης υπήρξε και ένα σχετικό δημοσίευμα στο Virus.com για το συμβάν.
Αν και έχουμε ξανά το υλικό μας, μιας και δημιουργήσαμε μια νέα ιστοσελίδα την Τρίτη, θα την κρατήσουμε ενημερώνοντάς την κανονικά και διασυνδέοντάς τη με το ιστολόγιο, ώστε να μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα και πιο ενδιαφέροντα πράγματα ως συλλογικότητα.
Οπότε, χρησιμοποιείτε και το prolipsiworkers.blogspot.gr και το prolipsiworkers.wordpress.com/blog για την ενημέρωσή σας.

 

Νέα ιστοσελίδα του Σωματείου

Σωματείο_logo_κόκκινο

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
prolipsiworkers@gmail.com

18/04/2017

 

Δελτίο Τύπου
Νέα ιστοσελίδα του Σωματείου

Σήμερα, Τρίτη 18 Απριλίου 2017, «έπεσε» το ιστορικό ιστολόγιο του Σωματείου μας prolipsiworkers.blogspot.com, μέσα από το οποίο η συλλογικότητά μας επί 10 χρόνια «μιλούσε», ενημέρωνε, έθετε προβληματισμούς και αναζητούσε απαντήσεις.

Το ιστολόγιό μας διαγράφηκε αιφνιδιαστικά, δίχως να ενημερωθούμε για τους λόγους από τον κεντρικό διαχειριστή.

Αν το αίτημά μας προς τον κεντρικό διαχειριστή δεν γίνει αποδεκτό και δεν καταφέρουμε να ανακτήσουμε τα δεδομένα του ιστολογίου μας, τότε ένα μεγάλο ψηφιοποιημένο κομμάτι της ιστορίας των Κέντρων Πρόληψης και της υπόθεσης της πρόληψης των εξαρτήσεων στη χώρα μας, συνολικά, θα έχει σβηστεί.

Όχι, όμως, το πνεύμα της πορείας μας, που συνεχίζεται πλέον από την ιστοσελίδα prolipsiworkers.wordpress.com

Ούτως ή άλλως, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, λιγότερο ή περισσότερο επώδυνα, χρειαζόμαστε πάνω απ’ όλα τομές και φρεσκάδα στις νέες συνθήκες. Αυτή, τη μόνη ενδιαφέρουσα οδό, θα προσπαθήσουμε να πορευτούμε στο διαδίκτυο με καινούριο όχημα, ευχόμαστε πιο ανθεκτικό στις απαιτήσεις του αγώνα για νέα πνοή στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Για λόγους συνέχειας, οι δύο πρώτες δημοσιεύσεις στη νέα ιστοσελίδα θα είναι οι ίδιες που είχαμε αναρτήσει στο παλιό ιστολόγιό μας την Τρίτη 18 Απριλίου 2017.

Το Δ.Σ. του Σωματείου