Υπενθύμιση: Συνέλευση Μελών του Σωματείου – Συγκεντρωτικό όλων των Παραρτημάτων

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ prolipsiworkers@gmail.com Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι, Υπενθυμίζουμε ότι μέσα στον Απρίλιο πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου, σύμφωνα με τις προσκλήσεις που έχουν δημοσιευτεί ήδη και με τα εξής Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1). Συζήτηση εξελίξεων γύρω από το θεσμικό ζήτημα των Κέντρων Πρόληψης – Προώθηση…