Πρόσκληση σε Συνέλευση Μελών του Σωματείου: Παραρτήματα Αιγαίου, Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ prolipsiworkers@gmail.com 04/04/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε σε Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου, με τα εξής Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1). Συζήτηση εξελίξεων γύρω από το θεσμικό…