Ενημέρωση των συναδέλφων σε δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων αναφορικά με την Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία πρότασης διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης – Μέρος Γ΄

Σωματείο_logo_κόκκινο

14 Ιουνίου 2017

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Πέρασμα σε νέο κύκλο μέσα από «δύο πορίσματα» – Μέρος Γ΄

Συνάδελφοι στις δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων,

Διαβάζετε το Γ΄ Μέρος μιας πρώτης σειράς κειμένων παρουσίασης των εντυπώσεών μας από την ομάδα εργασίας για την επεξεργασία πρότασης διαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Μια ομάδα που, όπως αναφέραμε στο Α΄ Μέρος, κατέληξε στην πρωτοφανή παραγωγή «δύο πορισμάτων» μέσα από πολύ χαμηλού επιπέδου διαδικασίες.

Ορισμένα στιγμιότυπα των διαδικασιών αυτών ακολουθούν, χωρίς να επαναλαμβάνουμε πλευρές τους που ήδη έχουμε παρουσιάσει στο Α΄ Μέρος και χρειάζεται να διαβαστούν για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας.

Α. Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καταγράφονταν χωρίς μαγνητοφώνηση. Αλλά και «συνοπτικά», με τον χαρακτηρισμό αυτό να είναι τόσο υποκειμενικός και αόριστος ώστε, λ.χ., τα πρακτικά της σημαντικής τετράωρης συνεδρίασης, κατά την οποία ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ και ο εκπρόσωπος του ΟΚΑΝΑ παρουσίασαν τις προτάσεις τους και (δεν) απάντησαν σε κρίσιμες ερωτήσεις (7η συνεδρίαση, 18.11.2016), να έχουν έκταση 1 σελίδας. Συγκεκριμένα 3 σελίδων, εκ των οποίων η 1η αναφέρει τα ονόματα των παρευρισκομένων κ.λπ., η 2η τι ειπώθηκε σε 4 ώρες συνεδρίασης και η 3η τα ονόματα των εκπροσώπων που υπογράφουν.

Επιπλέον, τα σχέδια πρακτικών στέλνονταν μεν με email στα μέλη της ομάδας μετά από κάθε σχετική συνεδρίαση, παράτυπα όμως δεν υπογράφονταν κατά την επόμενη συνεδρίαση και έμεναν ανυπόγραφα για μήνες. Φτάσαμε στο σημείο να κληθούμε να υπογράψουμε πόρισμα στις 07.02.2017, όπου περιλαμβάνονταν τα τελικά πρακτικά της 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης και 8ης συνεδρίασης, ανυπόγραφα και χωρίς να μας έχουν αποσταλεί προηγουμένως στην τελική μορφή τους.

Ακόμη, στα πρακτικά παράτυπα δεν αναγράφονταν καίρια λεγόμενα των εκπροσώπων του Σωματείου, τα οποία αποστέλλαμε με επίσημα έγγραφά μας, με αριθμό πρωτοκόλλου, για να προστεθούν κάθε φορά που βλέπαμε ότι δεν περιλήφθηκαν στα σχέδια πρακτικών. Μάλιστα, κατηγορηθήκαμε από τους ασκούντες τον συντονισμό της ομάδας εργασίας, πως αυτό το νόμιμο δικαίωμα κάθε μέλους, που εμείς ενδιαφερθήκαμε να ασκήσουμε, εναντιώνεται στην κατά πλειοψηφία απόφαση της ομάδας εργασίας για «συνοπτικά» πρακτικά: ακόμα και όταν στέλναμε μία επιπλέον σελίδα βασικών πραγμάτων που είπαμε για να προστεθούν σε ένα δισέλιδο σχέδιο πρακτικού. Όχι μόνο δεν υπήρξε σοβαρή αντίδραση στην κατηγορία αυτή, αλλά ο εκπρόσωπος του ΟΚΑΝΑ έφτασε σε σημείο να πει ότι δεν δέχεται πρακτικά όπου θα φαίνεται ότι οι εκπρόσωποι του Σωματείου μίλησαν περισσότερο από αυτόν (3η συνεδρίαση, 12.10.2016).

Περαιτέρω, δεν λάβαμε ποτέ απαντήσεις στις διευκρινίσεις, που επίσης εγγράφως ζητούσαμε ως προς τα λεγόμενα άλλων μελών της ομάδας, όταν βάσει των σημειώσεων που τηρούσαμε βλέπαμε ότι παραλείπονταν στα σχέδια πρακτικών. Για αυτή μας την ενέργεια, που δημιούργησε ταραχή, τέθηκε μάλιστα έκτακτο θέμα συζήτησης στην 3η συνεδρίαση, όπου δεχθήκαμε έντονη κριτική και επί προσωπικού και ως συλλογικότητα με το επιχείρημα της… μη τήρησης των διαδικασιών.

Καθώς οι παρατηρήσεις μας κατατίθεντο επισήμως, κατηγορηθήκαμε μάλιστα ότι δεν μπορεί να τοποθετείται επισήμως το Σωματείο με σφραγίδα και αριθμό πρωτοκόλλου, παρά μονάχα οι εκπρόσωποι του Σωματείου (χωρίς σφραγίδα και αριθμό πρωτοκόλλου). Στάλθηκε μέχρι και σχετική επιστολή των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας στην ομάδα εργασίας (03.02.2017, χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου) στην οποία απαντήσαμε με την 1018/06.02.2017 επιστολή μας, όπου μεταξύ άλλων αναφέραμε το αυτονόητο, ότι: «όλοι οι εκπρόσωποι φορέων δεσμευόμαστε από τις απόψεις, αποφάσεις και θέσεις των φορέων μας, παρ’ όλο που καθένας μας ατομικά ενδέχεται να είναι ένας αναγνωρισμένος εμπειρογνώμονας στον χώρο του. Αυτό υποδεικνύει η διεθνής εμπειρία, περιλαμβανομένης της δικής μας μετά από χρόνια συμμετοχής μας σε επιτροπές και ομάδες εργασίας. Με την καθοδήγηση αυτής της ιστορικής εμπειρίας, αποστέλλουμε τα έγγραφά μας σε επιτροπές και ομάδες εργασίας με τον συγκεκριμένο τρόπο/τύπο, δηλαδή αρμοδίως, επισήμως και συντεταγμένα, ώστε να αποκλείεται το άβουλον και ανεύθυνον.»

Όμοια αντιμετώπιση υπήρξε και όταν υπογράψαμε το πόρισμα με την επιφύλαξή μας για τα πρακτικά, τα οποία για πρώτη φορά βλέπαμε στην τελική μορφή τους και ήταν ανυπόγραφα (επιφύλαξη που συνοδεύαμε, όπως οφείλαμε, από τα σχετικά αποσπάσματα των επιστολών που είχαμε ήδη στείλει και παράτυπα δεν είχαν ληφθεί υπ’ όψη). Συγκεκριμένα, με email της γραμματέως της ομάδας εργασίας (16.02.2017), λίγες μέρες μετά την υπογραφή του πορίσματος, τα μέλη της ομάδας εργασίας ενημερώνονται ότι «το πόρισμα της ομάδας εργασίας για το θεσμικό πλαίσιο των Κέντρων Πρόληψης δεν παραδόθηκε στο τέλος της προηγούμενης ομάδας, όπως αρχικά προβλεπόταν, στον Υπουργό Υγείας», με το αιτιολογικό πως, μεταξύ άλλων, «το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης παρενέβη κατά τη διαδικασία υπογραφής στη δομή και το περιεχόμενο του πορίσματος, όπως αυτό είχε συνταχθεί με ευθύνη της γραμματείας και των συντονιστών της ομάδας» (βλ. και Α΄ Μέρος της ενημέρωσης).

Οι πρακτικές αυτές, σύμφωνα με τα όργανά μας, συνιστούν απόπειρα αλλοίωσης των θέσεών μας και συνολικά των συζητήσεων στην ομάδα εργασίας. Ιδιαιτέρως ως προς τα επιστημονικά ζητήματα που θέταμε και αναπτύσσαμε, τα οποία συστηματικότερα όλων παραλείπονταν από τα πρακτικά και, έτσι, εκ του αποτελέσματος «επικρατούσαν» αυθαίρετες, ατεκμηρίωτες απόψεις (λ.χ. για «αποχώρηση» από την καθολική πρόληψη, επειδή αυτό δήθεν συνιστά «σύγχρονη ανάγκη») χωρίς να αποτυπώνεται ο τεκμηριωμένος σε βιβλιογραφία αντίλογος, που αρθρώναμε.

Β. Άλλα αποφασίζονται, άλλα (επιχειρείται να) υλοποιούνται

Απόρροια των παραπάνω «διαδικασιών» είναι, φυσικά, οι συχνά μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στο τι πραγματικά συμφωνούσαμε τα μέλη της ομάδας εργασίας στις συνεδριάσεις της και στο τι θεωρείτο πως «συμφωνούσαμε». Ανοίγονταν, έτσι, πεδία χειρισμών και μεθοδεύσεων, με βασικό στόχο την υποβάθμιση των προτάσεών μας – των μόνων σοβαρών, τεκμηριωμένων και επεξεργασμένων. Όσο και αν αυτό ηχεί μονόπλευρο και ίσως ιδιοτελές, δυστυχώς αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.

Ένα ιδιαίτερα γλαφυρό παράδειγμα:

Στο σχέδιο πρακτικών της 5ης συνεδρίασης, (02.11.2016), αναφέρεται ότι η συντονίστρια της ομάδας εργασίας ενημέρωσε για δύο τρόπους «παρουσίασης/καταγραφής και αξιολόγησης των προτάσεων». Τους εξής: «Α) Περιγραφή κάθε πρότασης σύμφωνα με τα κριτήρια, και αναλυτική καταγραφή των απαιτούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων οι οποίες πρέπει να είναι εξειδικευμένες από νομικούς συμβούλους. Η συγκεκριμένη επιλογή απαιτεί νομοθετική επεξεργασία και τίθεται ζήτημα εφικτότητας αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης πορίσματος. Β) Περιγραφή κάθε πρότασης σύμφωνα με τα κριτήρια, αναφορά σε περιορισμούς που ενδέχεται να προκύψουν σε νομικό επίπεδο αλλά χωρίς επιπλέον νομική επεξεργασία σε μορφή διατάξεων. Επιπλέον, κατά τον ίδιο τον τρόπο θα μπορούσαν να καταγραφούν και τα θέματα που άπτονται οικονομικών ζητημάτων.»

Και πράγματι. Ακολουθεί, όμως, μια σύντομη παράγραφος και κατόπιν το εξής: «Τέλος συμφωνήθηκε από την ομάδα εργασίας ο ως άνω Β) τρόπος παρουσίασης και αξιολόγησης των κατατεθειμένων προτάσεων για λόγους εφικτότητας από πλευράς χρόνου αλλά και φύσης/ σύνθεσης της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας.»

Ποτέ δεν συμφωνήθηκε κάτι τέτοιο. Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποί μας τοποθετήθηκαν στη συνεδρίαση ως εξής: «Η ομάδα εργασίας συστήθηκε για να παραδώσει πόρισμα συγκρότησης θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης, άρα και έχει την αρμοδιότητα και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αναλυτικής πρότασης στην ομάδα εργασίας από όποιον φορέα μπορεί να το κάνει, χωρίς να αναιρείται ο Β) τρόπος για διευκόλυνση των υπολοίπων που δεν μπορούν, τονίζοντας ότι το Σωματείο των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης έχει κείμενο ολοκληρωμένο και εγκεκριμένο από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μελών του. Το αίτημά του [σ.: του εκπροσώπου του Σωματείου] έγινε δεκτό». Το απόσπασμα αυτό -μαζί με άλλα- στάλθηκε με το 994/16.11.2016 υπόμνημά μας προς τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, υπ’ όψη της υπηρεσιακής υπαλλήλου του και γραμματέως της ομάδας εργασίας. Δεν προστέθηκε ποτέ στα πρακτικά.

Σημειώνουμε δε ότι η συνεδρίαση αυτή (02.11.2016) διεξήχθηκε αμέσως μετά τις πανελλαδικές Συνελεύσεις της συλλογικότητάς μας (07.10.2016 έως 25.10.2016), στις οποίες παρουσιάστηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ποσοστό 81,6% υπέρ) η αναλυτική, νομοτεχνικά επεξεργασμένη πρότασή μας συγκρότησης θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης. Στις προηγούμενες συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας, ενώ είχαμε δηλώσει ότι θα καταθέταμε και τέτοια αναλυτική εκδοχή της πρότασής μας, εφ’ όσον εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών μας, δεν υπήρξε καμία αντίρρηση.

Γ. Σύγκληση μιας ομάδας εργασίας για κατάθεση προτάσεων, χωρίς επίσημη πρόταση του συγκαλούντος Υπουργείου

Παραδείγματα σαν αυτά υπάρχουν πολλά και όλα διαθέσιμα, φτάνοντας, τελικά, στο χυδαίο σημείο να αμφισβητείται ακόμα και το πώς αποφασίσαμε να συνταχτεί το πόρισμα της ομάδας εργασίας, παρότι υπάρχει επίσημη αλληλογραφία από πλευράς μας.

Υπάρχουν, άλλωστε, έστω και τα email του Υπουργείου Υγείας: γιατί οι εκπρόσωποί του δεν απέστειλαν ποτέ έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου. Και αυτό παρότι τους το επισημάναμε αρκετές φορές, με κορύφωση την τοποθέτησή μας στην 7η συνεδρίαση (18.11.2016) της ομάδας εργασίας, όπου διαβάσαμε σύντομο κείμενο διαμαρτυρίας μας για τις ακολουθούμενες διαδικασίες. Ένα μικρό απόσπασμά του:

« […] Αν η πολιτική ηγεσία θέλει να πάρει πολιτική απόφαση σε κατεύθυνση που μετατοπίζει την έμφαση από την καθολική πρόληψη -από τη σταθερή δουλειά στην κοινότητα με την κοινότητα- στη βραχεία διαχείριση «περιστατικών», τότε δεν έχει τη δική μας συναίνεση.
»Θέλουμε να προχωρήσουμε ενισχυμένοι στον 21ο αιώνα, όχι να παλινδρομήσουμε στον 19ο αιώνα από την άποψη άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
»Μέχρι στιγμής, πλην της ΚΕΔΕ και του Σωματείου μας, όλοι οι υπόλοιποι στην ομάδα εργασίας καταθέτετε τις απόψεις σας και όχι τις απόψεις των φορέων που εκπροσωπείτε. Το Σωματείο μας καταθέτει την 20ετή εθνική εμπειρία και την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία, με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών μας. […] »

Μετά την ανάγνωση της επιστολής μας, ο εκπρόσωπος του ΟΚΑΝΑ ζήτησε διάλειμμα. Όταν ξαναρχίσαμε, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας παραδέχθηκαν ότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει πρόταση, ότι όλα όσα έλεγαν μέχρι τότε ήταν δικές τους απόψεις και ότι πρέπει να ενημερώσουν τον Υπουργό για να δουν πώς θα συνεχίσουν. Τα όσα έλεγαν μέχρι τότε αφορούσαν κάποιαν αόριστη «ένταξη των Κέντρων Πρόληψης στην οργανωτική δομή των Υ.Π.Ε.», χωρίς να επεξηγούνται πολύ βασικά πράγματα, όπως λ.χ. το αν αυτό θα γίνει με τη μορφή των αστικών εταιρειών, ενός φορέα των Κέντρων Πρόληψης ή κάποιου άλλου σχήματος.

Στην επόμενη, τελευταία συνεδρίαση (8η, 14.12.2017), η συντονίστρια της ομάδας εργασίας είπε ότι οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας συναντήθηκαν με τον Υπουργό Υγείας, τον ενημέρωσαν και τους είπε να μην αποσύρουν την «πρότασή τους», αλλά να κρατηθεί ως έχει, δηλαδή ως πρόταση των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας και όχι ως πρόταση του Υπουργείου.

Έτσι, η ομάδα εργασίας ολοκλήρωσε το έργο της χωρίς καν πρόταση του Υπουργείου Υγείας, που όχι μόνο τη συγκάλεσε μα και συμμετείχε σε αυτή με τρία τακτικά μέλη (όλοι οι άλλοι φορείς συμμετείχαν με ένα τακτικό μέλος καθένας).

Δ. Τελικά, πότε κατέθεσε πρόταση ο ΟΚΑΝΑ; και γιατί;

Αλλά, ούτε ο ΟΚΑΝΑ είχε καταθέσει πρόταση στη διάρκεια των συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας (21.09.2016 ως 14.12.2016);

Όχι, όπως έχουμε δημόσια ενημερώσει με το Δελτίο Τύπου μας της 18.01.2017.

Η επίσημη πρόταση του ΟΚΑΝΑ (κείμενο έκτασης 1 σελίδας) κατετέθη στην ομάδα εργασίας ως τέτοια ετεροχρονισμένα, πράγμα μεγάλης σημασίας τόσο ως προς τη διαχρονική αντίληψη του ρόλου του και των υποχρεώσεών του μέσα σε θεσμικές διαδικασίες όσο και ως προς τις προθέσεις του επί του προκειμένου.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της ομάδας εργασίας ενημερωθήκαμε για την ύπαρξή της με email της 12/01/2017, οπότε από τη γραμματεία της ομάδας εργασίας μάς στάλθηκε απόφαση του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ (με ημερομηνία 20/09/2016) ενσωματωμένη στο προσχέδιο πορίσματος των εργασιών της ομάδας. Έως τότε είχε κατατεθεί το εν λόγω κείμενο έκτασης 1 σελίδας (με email του εκπροσώπου του ΟΚΑΝΑ, στις 20/09/2016) χωρίς να συνοδεύεται από απόφαση ΔΣ του ΟΚΑΝΑ και χωρίς καν αριθμό πρωτοκόλλου στο μονοσέλιδο. Επρόκειτο, λοιπόν, για προσωπική άποψη του εκπροσώπου του ΟΚΑΝΑ στην ομάδα εργασίας.

Όταν στην 7η συνεδρίαση τοποθετηθήκαμε με τον τρόπο που προαναφέραμε, ο εκπρόσωπος του ΟΚΑΝΑ διαμαρτυρήθηκε πως «ο ΟΚΑΝΑ έχει πρόταση». Επισημάναμε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή αυτή η «ερμηνεία», γιατί δεν υπάρχει επίσημο έγγραφο του ΟΚΑΝΑ. Απάντησε ότι «υπάρχει», ότι το έχει στείλει στη γραμματέα της ομάδας εργασίας «με άλφα πι [σ.: αριθμό πρωτοκόλλου]» και διερωτήθηκε «δεν το έχετε πάρει;» Η γραμματέας είπε ότι δεν έχει δει τέτοιο έγγραφο. Ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ είπε πως ούτε αυτός και ζήτησε από τον εκπρόσωπο του ΟΚΑΝΑ να το στείλει. Ο τελευταίος είπε ότι «είναι πολύ εύκολο, γιατί υπάρχει» και οι εκπρόσωποί μας τού είπαν «αφού υπάρχει, θα μπορούσατε να το προωθήσετε σήμερα;» Σ’ αυτό ο εκπρόσωπος του ΟΚΑΝΑ απάντησε «ναι, αυθημερόν».

Από τότε (18.11.2016) πέρασαν 3 μήνες μέχρι να μας κοινοποιηθεί η απόφαση του ΟΚΑΝΑ «με άλφα πι», μάλιστα απ’ ευθείας στο σχέδιο πορίσματος (στις 12.01.2017). Για την ιστορία, η ετεροχρονισμένη απόφαση λήφθηκε (σύμφωνα με το ετεροχρονισμένο πρακτικό της) με οριακή πλειοψηφία, μάλιστα με απόντα 4 τακτικά μέλη εκ των 7 του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ, παρόντα δε 3 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος…

Όσοι/ες έχετε εμπειρία από επίσημες ομάδες εργασίας, επιτροπές κ.ο.κ., μπορείτε να αντιληφθείτε σημασίες αυτού του «θεσμικού κρυφτού», ιδιαιτέρως έχοντας υπ’ όψη και τις ανοιχτές πόρτες που αποδεδειγμένα προσπαθούσε να διατηρεί ο ΟΚΑΝΑ με τμήματα διοικήσεων των Κέντρων Πρόληψης τα οποία δεν ήθελαν αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης (βλ. αρχή του Β΄ Μέρους της ενημέρωσής μας).

Ε. Στον χώρο που απομένει, ένα ακόμη παράδειγμα παρμένο από τη φάση της τελικής ευθείας προς τα «δύο πορίσματα»

Ολοκληρώνουμε με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παράκαμψης διαδικασιών, από τη μακρά φάση της τελικής ευθείας προς τα «δύο πορίσματα».

Με email της συντονίστριας της ομάδας εργασίας (25.01.2017) «ανακοινώνεται» αιφνιδιαστικά στα μέλη της ομάδας εργασίας ότι «σας αποστέλλουμε το τελικό κείμενο πορίσματος» (υπήρχε συνημμένο και το βλέπαμε για πρώτη φορά), ότι «το πόρισμα θα παραδοθεί στον Υπουργό Υγείας» και ότι «η παράδοση του πορίσματος στον Υπουργό Υγείας θα γίνει την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου (31.01.2017)», μεταξύ άλλων.

Ακολουθεί η επιστολή/διάβημά μας 1013/27.01.2017 (στη διάθεσή σας), όπου επισημαίνουμε ότι υπάρχουν 7 σοβαρότατες εκκρεμότητες, ανάμεσα στις οποίες: «τα σχόλιά μας επί του σχεδίου πρακτικών της 8ης συνεδρίασης (14/12/2016), χωρίς δική μας υπαιτιότητα, καθώς αυτό μας στάλθηκε στις 26/01/2017» και «η υπογραφή του ίδιου του πορίσματος της ομάδας εργασίας από τους εκπροσώπους φορέων που συμμετέχουν σε αυτή, πριν παραδοθεί στον Υπουργό Υγείας.»

Η απάντηση έρχεται την ίδια μέρα (27.01.2017), με email της γραμματέως της ομάδας εργασίας, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «αναφορικά με τις υπογραφές του πορίσματος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄45)με θέμα “Κύρωση κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διοικητικές πράξεις”, του κεφ. Β΄ αρθ. 15, παρ. 7 και 8, “η υπογραφή του προέδρου ή αναπληρωτή του αρκεί για την νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης του συλλογικού οργάνου”» και «τέλος αναφορικά με τις εκκρεμότητες για υπογραφή πρακτικών συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας, θα βρίσκονται στη διάθεσή σας στο γραφείο της γραμματέα της ομάδας εργασίας».

Το δεύτερο σημείο (αυτό που αφορά τα πρακτικά) δεν επιδέχεται καν σχολιασμό. Ως προς το πρώτο σημείο, η ταραχή είναι τέτοια που γίνεται επίκληση νόμου, ο οποίος αφορά συλλογικά όργανα οργανισμών και ουδεμία σχέση έχει με τις διαδικασίες και τα ισχύοντα μιας ομάδας εργασίας σαν τη δική μας.

Απαντούμε με την 1016/30.01.2017 επιστολή/διάβημά μας (στη διάθεσή σας), όπου επιμένουμε ότι υπάρχουν σοβαρότατες εκκρεμότητες και καταλήγουμε ότι: «Μπορούμε να κατανοήσουμε φόρτο εργασίας για την ολοκλήρωση της ομάδας εργασίας, δεν μπορούμε όμως να πιστέψουμε ότι αντί αντιμετώπισής του θα ακολουθηθούν διαδικασίες ενάντια στον ίδιο τον χαρακτήρα της συγκρότησης ομάδας εργασίας, ενάντια στην ελεύθερη και ισότιμη κατάθεση των απόψεων όλων των συμμετεχόντων σε αυτήν φορέων […] Όπως δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι το πόρισμα της ομάδας εργασίας θα καταλήξει δίχως οι συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας να γνωρίζουμε το πλήρες περιεχόμενό του και δίχως να μας επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματός μας υπογραφής του.»

Την ίδια μέρα απαντά η συντονίστρια της ομάδας εργασίας, με έγγραφο χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου (email της 30.01.2017), με το οποίο γίνεται υποχώρηση και ολοκληρώνει ως εξής: «θα αναζητήσουμε -ως οφείλουμε- σχετικές οδηγίες από τον Υπουργό ο οποίος και μας έχει αναθέσει το συγκεκριμένο έργο». Ωστόσο, υπάρχει επιμονή ως προς το να μην αντιμετωπιστούν σημαντικά ζητήματα, όπως λ.χ. αυτό της πλήρους και ενιαίας σελιδοποίησης ολόκληρου του πορίσματος ώστε να συνιστά αδιαμφισβήτητα ενιαίο σώμα κειμένου (γίνεται επίκληση τεχνικών λόγων για αυτό το απλό πράγμα). Αλλά εκτός διαδικασιών συνεχίζει να απορρίπτεται και η τοποθέτηση σημαντικών έγγραφων μας εκεί που έπρεπε, όπως είχαμε αποφασίσει στην ομάδα εργασίας και όπως επισήμως τα είχαμε αποστείλει συγκεντρωτικά (επιστολή μας 1011/23.01.2017), με το «αιτιολογικό» πως «δεν θεωρείται από πλευράς μας σκόπιμη και αποδοτική»…

Απαντούμε με τη 1017/31.01.2017 επιστολή μας, με την οποία επιμένουμε πως οι διαδικασίες πρέπει να τηρηθούν και καταλήγουμε, μάλιστα, ότι «Αναμένουμε τον χρονικό προσδιορισμό των -από κοινού των εκπροσώπων φορέων και με συγκροτημένη διαδικασία- τελικών εργασιών, οι οποίες απομένουν», δηλαδή ορισμό συντεταγμένης συνεδρίασης, ώστε να λυθούν τα ζητήματα σε διαδικασία, ενώπιος ενωπίω, με όλους τους εκπροσώπους φορέων παρόντες.

Απάντηση έρχεται με email της γραμματέως της ομάδας εργασίας (01.02.2017), με το οποίο καλούνται τελικά όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας να υπογράψουν το πόρισμα, στις 07.02.2017, ώρα 10μμ-12μ, σε αίθουσα του Υπουργείου Υγείας, όχι όμως στο πλαίσιο συνεδρίασης της ομάδας εργασίας. Σε τέτοιο βαθμό δεν τηρούνται οι διαδικασίες, που γράφεται μάλιστα ότι «για όποιο τυχόν κώλυμα σας, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε ή αποστείλετε κατ’ ιδίαν αίτημα στην γραμματέα της ομάδας εργασίας, ώστε να οριστεί εντός της τρέχουσας εβδομάδος ημέρα και ώρα που να εξυπηρετεί το αντίστοιχο μέλος και την γραμματέα της ομάδας εργασίας»… Δηλαδή, καθένας ας περάσει να υπογράψει όποτε μπορεί το πόρισμα μιας ομάδας εργασίας που θα παραδοθεί σε έναν υπουργό…

Στο παράδειγμα αυτό φαίνεται με πόση ενέργεια χρειάστηκε να «κερδίσουμε» ένα αυτονόητο. Να το κερδίσουμε όχι μόνο «για εμάς», αλλά και για το ίδιο το κύρος ενός ολόκληρου Υπουργείου, σε τελική ανάλυση.

Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Λ.χ. στις 01/03/2017 στέλνεται αιφνιδιαστικά email της γραμματέως της ομάδας εργασίας, με συνημμένη «Έκθεση Πεπραγμένων» που συνέταξαν η συντονίστρια και η γραμματέας της ομάδας εργασίας, χωρίς καν προτεραία ενημέρωση των μελών της ομάδας εργασίας. Στο ίδιο email υπάρχει και πρόσκληση να υπογραφεί το «δεύτερο πόρισμα», ενώ ήδη είχε υπογραφεί το πρώτο (βλ. Α΄ Μέρος της ενημέρωσής μας). Μετά τις επιστολές/διαβήματά μας 1025/03.03.2017 και 1026/03.03.2017 η λεγόμενη «Έκθεση Πεπραγμένων» αποσύρεται, όχι όμως και η πρωτοφανής ιδέα για «δεύτερο πόρισμα»…

***

Ελπίζουμε στον χώρο, που θεωρήσαμε ότι πληροί τα κριτήρια μιας ορισμένης οικονομίας, να δώσαμε γεύσεις του πώς και γιατί η ομάδα εργασίας κατέληξε στην έκδοση «δύο πορισμάτων». «Διπλή» απόληξη που συνιστά, από μόνη της, ένα μνημείο του πολύ χαμηλού επιπέδου που συναντήσαμε. Και, ταυτόχρονα, ένα άσχημο σημείο της μόνης «ισορροπίας» που ήταν μπορετό σε κάποια «επιτελεία» να επιφέρουν, έχοντας να αντιπαραθέσουν τους πρόχειρους σχεδιασμούς τους και τις απαράδεκτες διαδικασίες σε σοβαρές θέσεις και προτάσεις, και σε υπεύθυνες στάσεις.

Όπως είπαμε στο Α΄ Μέρος, στα πάρα πολλά έγγραφα αιτήματά μας (1019/15.02.2017, 1026/03.03.2017, 1029/09.03.2017, 1033/16.03.2017, 1040/23.03.2017, 1054/29.03.2017, 1058/05.04.2017, 1066/12.04.2017, 1071/27.04.2017 και 1078/18.05.2017) προς τον Υπουργό Υγείας για συνάντησή μας, προκειμένου να συζητήσουμε όλα αυτά, δεν έχουμε ακόμη λάβει απάντηση. Και δεν γνωρίζουμε καν αν και σε ποιον βαθμό είναι ενήμερος.

Σε μια τελική επισήμανση, θέλουμε να είναι καθαρό ότι δεν θεωρούμε «επιτελεία» τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας στην ομάδα εργασίας. Τους βλέπουμε σαν συναδέλφους μας, εργαζομένους, που τους «χρέωσαν» να φέρουν εις πέρας μια δουλειά βάσει σχεδιασμών «επιτελείων» από όπου δίνονταν οι κατευθύνσεις. Το τονίζουμε, για να νιώσετε και μια άλλη δυσκολία που υπήρχε: το να μοχθείς για έναν σκοπό δύσκολο, διατηρώντας ταυτόχρονα μια τέτοια οπτική συναδελφικότητας, μέσα σε τέτοιες άσχημες συνθήκες. Οπτική που, πιστεύουμε, διατηρήσαμε και διατηρούμε.

Η προσπάθειά μας συνεχίζεται μέσα σ’ ένα καλοκαίρι, που απ’ ό,τι φαίνεται θα είναι «γεμάτο» για την υπόθεση της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Έχουμε όρεξη να συνεχίσουμε στον νέο κύκλο, με τον ίδιο δίκαιο σκοπό. Η αλληλεγγύη σας, η στήριξή σας, η βοήθειά σας είναι στοιχεία πολύτιμα και αναγκαία, ώστε η συνέχεια αυτή να αναλύεται σε προχωρήματα προς τα μπρος.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Το Δ.Σ. του Σωματείου

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s