Ενημέρωση των συναδέλφων σε δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων αναφορικά με την Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία πρότασης διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης

Σωματείο_logo_κόκκινο

29 Μαΐου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ  ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Πέρασμα σε νέο κύκλο διεκδίκησης μέσα από «δύο πορίσματα»

Συνάδελφοι στις δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων,

Όπως ίσως γνωρίζετε, από τις 21.09.2016 λειτούργησε ομάδα εργασίας για την επεξεργασία πρότασης διαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Η τελευταία συνεδρίασή της πραγματοποιήθηκε στις 14.12.2016.

Η ομάδα εργασίας συγκροτήθηκε με την Α1β/Γ.Π.οικ.61847/10.08.2016 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και συμμετείχαν σε αυτή όσοι φορείς συμμετέχουν και στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης: το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εσωτερικών, η Κ.Ε.Δ.Ε., ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., η Ε.Ε.Τ.Α.Α. και το Σωματείο μας. Στην πορεία των συνεδριάσεων προστέθηκε η ΕΝ.Π.Ε., κατόπιν αιτήματος του εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σημειώνουμε ότι ενώ κάθε φορέας συμμετείχε στην ομάδα εργασίας με ένα τακτικό μέλος/εκπρόσωπο, το Υπουργείο Υγείας συμμετείχε με τρεις. Σημειώνουμε, επίσης, ότι μετά τον κυβερνητικό ανασχηματισμό του Νοεμβρίου 2016 το Υπουργείο Εσωτερικών έπαυσε να εκπροσωπείται. Η ΚΕΔΕ, τέλος, συμμετείχε δι’ εκπροσώπου σε μόλις δύο από τις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας, όπως και η ΕΝ.ΠΕ.

Με email της 28.04.2017 (ημέρα της εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσής μας) ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Υγείας ότι στις 04.04.2017, δύο από τις εκπροσώπους του παρέδωσαν στον Υπουργό Υγείας «δύο πορίσματα» της ομάδας εργασίας, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική συζήτηση σε συνεδρίαση της ομάδας εργασίας πόσο μάλλον σχετική Απόφασή της.

Με βάση την ενημέρωση που το προαναφερόμενο email παρέχει, το πρώτο πόρισμα είναι αυτό που εξ αρχής κληθήκαμε (αν και εκτός διαδικασίας) όλοι να υπογράψουμε στις 07.02.2017 και στις 10.02.2017 – δηλαδή σε δύο μέρες, λόγω μεγάλου όγκου περιεχομένου που έπρεπε να ελέγξουμε και να υπογράψουμε όλα τα μέλη (άνω των 350 σελίδων). Στο πόρισμα αυτό, που υπογράφεται από τους εκπροσώπους της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και του Σωματείου μας, και είναι το μόνο πόρισμα που αναγνωρίζουμε, σημειώσαμε εγγράφως τις επιφυλάξεις μας ως οφείλαμε και με τα συνοδευτικά τους, σε πολλά σημεία όπου παράτυπα δεν είχαν τηρηθεί όσα είχαν αποφασιστεί στις συνεδριάσεις.

Σε αυτό το πόρισμα, το μόνο που αναγνωρίζουμε, αποτυπώνονται τρεις επίσημες προτάσεις φορέων:

α). Του Σωματείου μας, για ίδρυση φορέα των Κέντρων Πρόληψης ενιαίου, αυτόνομου και ισότιμου με τους υπόλοιπους φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.
β). Του ΟΚΑΝΑ, για ένταξη των 75 Κέντρων Πρόληψης (67 αστικών εταιρειών) στον ΟΚΑΝΑ, μάλιστα με την παραπλανητική φράση «πλήρης ένταξη», δηλαδή σαν να είναι «μερικώς ενταγμένα» στο ισχύον πλαίσιο, πράγμα που δεν ισχύει.
γ). Της ΚΕΔΕ, για παραμονή στο ισχύον καθεστώς των 67 αστικών εταιρειών.

Το «δεύτερο πόρισμα», που (ξανά εκτός διαδικασίας) κληθήκαμε όλοι να υπογράψουμε στις 06.03.2017 και αφού είχε ήδη υπογραφεί πόρισμα, υπογράφεται από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και της ΕΝ.Π.Ε.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και η ΚΕΔΕ δεν υπογράφουν κανένα από τα δύο πορίσματα.

Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς αποτυπώνεται στο λεγόμενο «δεύτερο πόρισμα», το οποίο κληθήκαμε να υπογράψουμε στις 06.03.2017, δηλαδή ενώ ήδη είχαμε υπογράψει πόρισμα. Γνωρίζουμε μονάχα ότι: α). Παράτυπα αφαιρεί κείμενά μας καταγραφής των υπαρκτών προβλημάτων στα Κέντρα Πρόληψης υποβιβάζοντάς τα σε «συνημμένα υπομνήματα» τέλους, β). Παράτυπα αφαιρεί κείμενά μας επιστημονικής τεκμηρίωσης της εστίασης των Κέντρων Πρόληψης στην καθολική πρόληψη, την «καθεαυτό κοινοτική» πρόληψη, υποβιβάζοντάς τα σε «συνημμένα υπομνήματα» τέλους και, γ). Αφαιρεί εντελώς λεγόμενα των εκπροσώπων μας στα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα περισσότερα από τα οποία μάλιστα παράτυπα δεν μας δίνονταν για υπογραφή μετά τις συνεδριάσεις, παρά ενσωματώθηκαν στο πόρισμα χωρίς να γνωρίζουμε καν εκ των προτέρων την τελική μορφή τους.

Με λίγα λόγια, το λεγόμενο «δεύτερο πόρισμα» συνίσταται, σύμφωνα με τα όργανά μας, σε μεθόδευση και ισοδυναμεί με απόπειρα αλλοίωσης των θέσεων της συλλογικότητάς μας.

Ως αιτιολογία εκ νέου κλήσης όλων των μελών της ομάδας εργασίας, εκ μέρους εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, για υπογραφή «δεύτερου πορίσματος» αναφερόταν η κατηγορία πως το Σωματείο έκανε «παρέμβαση στο πόρισμα». Παρά τα έγγραφα αιτήματά μας για συνεδρίαση της ομάδας εργασίας ώστε να δείξουν ενώπιον όλων των μελών τα εικαζόμενα σημεία «παρέμβασης», η ομάδα εργασίας δεν συνεδρίασε. Παρά τα έγγραφα αιτήματά μας, να μας αποστείλουν εγγράφως τα εικαζόμενα σημεία, δεν μας απέστειλαν ποτέ τίποτα. Επίσης, δεν μας έχουν αποστείλει καν επικυρωμένα αντίγραφα των «δύο πορισμάτων». Συγκεκριμένα, έως τώρα έχουμε στείλει 12 σχετικές επιστολές, τις: 1022/23.02.2017, 1024/01.03.2017, 1025/03.03.2017, 1028/09.03.2017, 1029/09.03.2017, 1032/16.03.2017, 1039/23.03.2017, 1053/29.03.2017, 1056/05.04.2017, 1064/12.04.2017, 1069/27.04.2017 και 1076/18.05.2017.

Σημειώνουμε, μάλιστα, ότι το «δεύτερο πόρισμα» ονοματίστηκε από εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας (ξανά εκτός διαδικασίας) «Πόρισμα Α», ενώ το κανονικό πόρισμα που εμείς και η Ε.Ε.Τ.Α.Α. είχαμε ήδη υπογράψει ως οφείλαμε, ονοματίστηκε «Πόρισμα Β».

Με τον τρόπο αυτό κλείνει ένας πρώτος κύκλος της προσπάθειας της συλλογικότητας μας, να πνεύσει νέος αέρας στην Πρόληψη των εξαρτήσεων στη χώρα μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής.

Ένας δεύτερος κύκλος έχει ανοίξει, που αφορά τη στήριξη, ανάδειξη και προώθηση της Πρότασης που καταθέσαμε στην ομάδα εργασίας: της μόνης που αρθρώνεται γύρω από ένα όραμα και της μόνης πρακτικά εφικτής, ρεαλιστικής, η οποία αφορά τη μετεξέλιξη των Κέντρων Πρόληψης σε έναν ενιαίο, ανεξάρτητο φορέα δημόσιου χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο του επίσημου ανοίγματος του νέου κύκλου, συναντήσαμε τον Αναπληρωτή Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας στις 02/05/2017, αρμόδιο για τις εξαρτήσεις, ο οποίος δεσμεύτηκε να μελετήσει την πρόταση μας.

Σημαντικό στιγμιότυπο, άλλωστε, του δεύτερου κύκλου της προσπάθειάς μας αποτελεί το αφιέρωμα Ανάμεσα σε Κρότους και Σιωπές, αποτέλεσμα συνεργασίας μας με την ιστοσελίδα Νόστιμον Ήμαρ. Σε αυτό εργαζόμενοι/ες σε Κέντρα Πρόληψης και άλλες δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, καθώς και στην εκπαίδευση, σε δικαστήρια, σε δομές για τους πρόσφυγες κ.ά. έχουμε ανοίξει έναν ενδιαφέροντα διεπιστημονικό διάλογο γύρω από θεματικές που ανοίγονται στο βιβλίο μας Κοινότητα, πρόληψη των εξαρτήσεων, Κέντρα Πρόληψης, δημοσιευμένο σε ηλεκτρονική μορφή τον Νοέμβριο του 2016 και κατατεθειμένο στην ομάδα εργασίας ως πλήρες σώμα τεκμηρίωσης της πρότασής μας, έκτασης 178 σελίδων, με εκτεταμένη παραπομπή σε εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή βιβλιογραφία.

Στον νέο κύκλο χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων σας, ώστε να γίνει δεκτή η πρότασή μας, να μεταφραστεί σε νόμο του κράτους και έτσι να μπορούμε με τα λιγότερα δυνατόν εμπόδια να αφοσιωθούμε στο όραμά μας για αυτόνομους, ενεργούς ανθρώπους σε σύγχρονες συγκροτημένες κοινότητες, που νοιάζονται, στηρίζουν και αναπτύσσονται. Δηλαδή «να μας δοθεί η δυνατότητα να δουλεύουμε μέσα σε συνθήκες αυξημένης συνθετότητας, δυσκολιών και απαιτήσεων, δηλαδή να δουλεύουμε ακόμα περισσότερο και με υψηλότερους στόχους», ώστε «να βελτιώνονται οι υπηρεσίες των Κέντρων Πρόληψης προς όλους όσοι βρίσκονται στη χώρα, με τη συμμετοχή των ίδιων», όπως αναφέρουμε στο βιβλίο μας.

Ζητούμε, λοιπόν, τη στήριξή σας, σε πρώτο χρόνο με την προώθηση του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος στους εργαζομένους και τις εργαζόμενες των φορέων σας, έπειτα με αποφάσεις στήριξης της πρότασής μας και, για όσους/ες ενδιαφέρονται, με την αποστολή άρθρων για το Αφιέρωμά μας στο Νόστιμον Ήμαρ, με το σκεπτικό που προαναφέραμε.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε λίγο αναλυτικότερα, για ορισμένες εντυπώσεις μας από τον πρώτο κύκλο, όσους και όσες έχουν αρκετό ενδιαφέρον και χρόνο για να μάθουν κάτι παραπάνω από τα όσα συναντήσαμε στην ομάδα εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, τις επόμενες μέρες θα στείλουμε λεπτομερέστερες ενημερώσεις αναφορικά με το επιστημονικό επίπεδο και το επίπεδο τήρησης διαδικασιών στην ομάδα εργασίας.

Μέχρι τότε, μπορούμε να σημειώσουμε ότι γενικά -παρότι υπήρξαν εξαιρέσεις ανθρώπων, που θα αναφερθούν στην επόμενη έγγραφη ενημέρωση- το «στίγμα» έχει ως εξής:

Α). Πολύ χαμηλό επίπεδο σε σχέση με το σημείο στο οποίο εμείς θέτουμε τον πήχυ.
Β). Πολύ χαμηλή παραγωγή ως προς τον όγκο και την ποιότητα – με μοναδική εξαίρεση το Σωματείο μας που κατέθεσε πάνω από 40 έγγραφα, τεκμηριωμένα και εστιασμένα στην ουσία, «σώζοντας» και με το παραπάνω τον λόγο ύπαρξης της ομάδας εργασίας, δυστυχώς όχι και τις διαδικασίες της παρά τις προσπάθειές μας.
Γ). Άγνοια του αντικειμένου της πρόληψης στο πεδίο: μάλιστα, το πρόβλημα δεν είναι τόσο αυτό όσο το ότι η άγνοια συνοδευόταν από την άρνηση των περισσοτέρων να ανοιχτούν τα θέματα ουσίας που έθεταν οι εκπρόσωποί του φορέα μας – οι μόνοι εμπειρογνώμονες της πρόληψης «στο τραπέζι».
Δ). Γενικά, αντιμετώπιση της πρόληψης όχι ως αυτόνομου πυλώνα της αντιμετώπισης της εξάρτησης, που ισότιμα συνεργεί με τους υπόλοιπους, αλλά ως δευτερογενούς υποστηρίγματος της θεραπείας και της υποκατάστασης, που διαπερνώνται από τη δική τους εσωτερική κρίση: ορισμένοι είδαν ως ευκαιρία διαχείρισης της κρίσης αυτής την ομάδα εργασίας, που συγκροτήθηκε για το μέλλον των Κέντρων Πρόληψης.
Ε). Στο πλαίσιο αυτό, αγωνιώδης προσπάθεια να αναδειχτούν ατεκμηρίωτα και μονόπλευρα η «έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση» ως κομμάτι της πρόληψης και η «συμβουλευτική» ως «αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες που επιτάσσει η επικαιρότητα».
ΣΤ). Στο ίδιο πλαίσιο, προσπάθεια υποβιβασμού της τεκμηριωμένης εργασίας μας και αλλοίωσης των θέσεών μας – το πρωτόγνωρο της αποστολής «δύο πορισμάτων» στον Υπουργό Υγείας είναι μόνο η κορυφή αυτού του παγόβουνου.
Ζ). Στο ίδιο πλαίσιο, επιστημονικά και κοινωνικά απαράδεκτες προτάσεις «επίλυσης του θεσμικού προβλήματος» από ΟΚΑΝΑ και ΚΕΔΕ («απορρόφηση» των Κέντρων Πρόληψης από τον ΟΚΑΝΑ και παραμονή στο καθεστώς των αστικών εταιρειών, αντίστοιχα). Και «θάψιμο» της μόνης σοβαρής, επεξεργασμένης και εφικτής πρότασης (του Σωματείου μας) στον κουρνιαχτό τόσο των διαδικασιών που οδήγησαν σε ένα επιλεγόμενο «πόρισμα Β» όσο και του τρόπου με τον οποίο όλο αυτό παρουσιάζεται προς τα έξω, μέσα από «διαδρομισμούς» και «ράδιο αρβύλα»: αλλά και του τρόπου που παρουσιάζεται στον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, προς τον οποίο έχουμε στείλει 10 επιστολές (1019/15.02.2017, 1026/03.03.2017, 1029/09.03.2017, 1033/16.03.2017, 1040/23.03.2017, 1054/29.03.2017, 1058/05.04.2017, 1066/12.04.2017, 1071/27.04.2017 και 1078/18.05.2017) με τις οποίες ζητάμε συνάντηση για το ζήτημα δίχως να λάβουμε απάντηση από τον ίδιο.

– ΤΕΛΟΣ Α΄ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ –

Το Δ.Σ. του Σωματείου

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s