Πρόταση του Σωματείου για νέο θεσμικό πλαίσιο των Κέντρων Πρόληψης


 

  Πρόταση για τη συγκρότηση νέου θεσμικού πλαισίου

  Οργανόγραμμα της Πρότασής μας για ενιαίο αυτόνομο φορέα

  Τεκμηρίωση της Πρότασής μας – Συλλογικό, Αθήνα, 2016, σελ. 178