Εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ


 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΠΝ 2016 (Δημοσιοποίηση: Μάιος 2017)

 


 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΠΝ 2015 (Δημοσιοποίηση: Μάιος 2016)

 


 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΠΝ 2014 (Δημοσιοποίηση: Απρίλιος 2015)

 


 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΠΝ 2013 (Δημοσιοποίηση: Μάρτιος 2014)

 


 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΠΝ 2012 (Δημοσιοποίηση: Μάιος 2013)

 


 

Portal του EMCDDA για τις καλές πρακτικές στην Ελλάδα


 

Advertisements