Συνεργασία του Σωματείου μας με το Νόστιμον Ήμαρ

 

 Εισαγωγικό / Αναγγελία του Αφιερώματος – Θ. Γιούργας, Ν. Λάιος

2o Κοινότητα, καθολική κρίση και καθολική πρόληψη των εξαρτήσεων (Α΄ Μέρος) – Ν. Λάιος

3o Κοινότητα, καθολική κρίση και καθολική πρόληψη των εξαρτήσεων (Β΄ Μέρος) – Ν. Λάιος

4o Κοινότητα, καθολική κρίση και καθολική πρόληψη των εξαρτήσεων (Γ΄ Μέρος) – Ν. Λάιος

5o Η Πρόληψη ως ταξίδι με την Κοινότητα – Σπ. Στογιάννης

6o Καπιταλισμός και Εξαρτήσεις – Αντ. Ανδρουλιδάκης

7o Καθολική Πρόληψη: Πρόσκληση για συνάντηση και διάλογο σε καιρούς που ευνοούν τη σιωπή και την απουσία – Χρ. Τσολάκη

8o Με αφορμή το πέρασμα ενός φαραγγιού – Μ. Παπανώτα

9o Για την έννοια της συστημικής προσέγγισης στην καθολική πρόληψη – Γ. Λεχουρίτης

10o Oι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» των Κέντρων Πρόληψης και η ανάγκη καθολικού οράματος – Δ. Γιαννάτος

11o Η πρόληψη ως απελευθερωτικό πρόταγμα – Κ. Μάτσα

12o Ταυτότητα. Η σχέση ομοιότητας και διαφοράς – Δ. Υφαντής

13o Πρόληψη, αίτια των εξαρτήσεων, κοινωνικός έλεγχος και κοινωνική αλλαγή: Ο ρόλος των ειδικών – Αικ. Τεμπέλη

14o Αξίες και αρχές της πρόληψης – Συλλογικό Μελών του Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης

 Η καθολική πρόληψη στα χρόνια της κρίσης – Δ. Τσοποτός

 Σχολείο Ανοιχτό στην Κοινωνία – Χ. Ματζαβίνου

 Ο ρόλος των Κέντρων Πρόληψης στην ενσωμάτωση του προσφυγικού πληθυσμού – Δ. Κούτση, Μ. Παπαντωνόπουλος

 Η πρόληψη ως κοινωνική κατασκευή – Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την Κατάχρηση Ναρκωτικών της Βρετανίας (μετάφραση και εισαγωγή: Ν. Λάιος)

 Εξάρτηση στην εποχή της Ανθρωπιστικής Κρίσης. Δυνατότητες των Κέντρων Πρόληψης – Αλ. Σταθακιός